Wydział Nauk o Kulturze

Programy Erasmus i MOST

Funkcję koordynatora ds. programów Erasmus i MOST w Instytucie Nauk o Kulturze pełni dr hab Daria Mazur, prof. uczelni.