Wydział Nauk o Kulturze

Zaproszenie do udziału w konferencji "(De)konstruowanie męskości"

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić młodych badaczy i młode badaczki na konferencję (De)konstruowanie męskości. (De)mitologizacje, (dez)iluzje i (de)heroizacje męskości w literaturze, kulturze i języku organizowaną przez Koło Naukowe Polonistów Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, która odbędzie się 28 marca 2023 roku (wtorek) w formie zdalnej na platformie Teams. Anons konferencji oraz link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-polonistyki-i-dziennikarstwa/aktualnosci/2956078


https://facebook.com/events/s/ogolnopolska-konferencja-nauko/854761999162762/