Wydział Nauk o Kulturze

Popkultura poza kontekstem 3.0

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe „Produktywni” działające na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Popkultura poza kontekstem 3.0”, skierowanej do Studentów oraz Doktorantów z całej Polski. Konferencja odbędzie się 16 grudnia br., za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny. Zgłoszenia na konferencję odbywać się będą za pomocą formularza Google, do 7 grudnia:

https://docs.google.com/forms/d/1M3xnsZX_sFSj68u5DVbVoGSfOvLUZmlX1m_z-4MKMn4

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!
Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Popkultura poza kontekstem 3.0”
--

Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe „Produktywni”
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMC
A.2.19
ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin