Wydział Nauk o Kulturze

Instytut Nauk o Kulturze stał się 01.10.2022 Wydziałem Nauk o Kulturze!

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1 października 2022 Instytut Nauk o Kulturze staje się Wydziałem Nauk o Kulturze. Przekształcenie w nową strukturę jest możliwe dzięki uzyskaniu przez uczelnię prawa do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze i religii.