Wydział Nauk o Kulturze

UKW na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Instytut Nauk o Kulturze jest współorganizatorem, razem z Polskim Towarzystwem Badań nad Filmem i Mediami oraz Uniwersytetem Gdańskim, konferencji Kino w cieniu kryzysu. Kinematografia polska pierwszej połowy lat 80., która odbędzie się 14 września w Gdyni podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Autorzy wydanej przez Wydawnictwo UKW książki Kino w cieniu kryzysu. Studia i szkice o polskiej kinematografii pierwszej połowy lat 80. wezmą udział w trzech panelach dyskusyjnych, których uczestnicy zastanowią się nad ogólnym obrazem polskiej kinematografii lat 80., określą jak wyglądała organizacja polskiego przemysłu filmowego, a także wskażą na różnorodność narracji filmowych tamtego czasu. Moderatorami dyskusji będą redaktorzy naukowi książki Kino w cieniu kryzysu: Piotr Zwierzchowski i Piotr Kurpiewski oraz Ilona Copik, jej recenzentka.
https://festiwalgdynia.pl/aktualnosci/konferencja-kino-w-cieniu-kryzysu-kinematografia-polska-pierwszej-polowy-lat-80/
Podczas Festiwalu odbędzie się także spotkanie poświęcone książkom opublikowanym w Wydawnictwie UKW: Filmowym reprezentacjom PZPR Piotra Zwierzchowskiego oraz Kinu w cieniu kryzysu. Studiom i szkicom o polskiej kinematografii pierwszej połowy lat 80. pod red. Piotra Kurpiewskiego i Piotra Zwierzchowskiego
https://festiwalgdynia.pl/aktualnosci/spotkania-wokol-ksiazek-na-47-fpff/