Instytut Nauk o Kulturze

Zaproszenie na debatę poświęconą obrazom przestępstw i zbrodni w polskim filmie fabularnym i dokumentalnym

Instytut Nauk o Kulturze oraz Festiwal Filmowy Przeźrocza zapraszają na debatę poświęconą

Obrazom przestępstw i zbrodni w polskim filmie fabularnym i dokumentalnym

Spotkanie odbędzie się w sobotę 16 października o godz. 14.00 w budynku UKW przy ul. Jagiellońskiej 11 w sali nr 1.

Polskie kino niejednokrotnie opowiadało o zbrodniach i przestępstwach. Tworząc ich obrazy wpisywało je w formuły kina gatunków, odwoływało się do głośnych przestępstw, szukało inspiracji w różnych tekstach kultury, wskazywało na uniwersalne przekazy i odzwierciedlało lokalny koloryt, pokazywało specyfikę społeczeństwa, wykorzystywało w celach propagandowych, ukazywało ich społeczne i egzystencjalne aspekty. Obrazy przestępstw i zbrodni pojawiały się w filmach zaliczanych do klasyki polskiego kina i tych zupełnie już dzisiaj zapomnianych. O nich będą rozmawiać prof. Mariusz Guzek, prof. Mikołaj Jazdon, prof. Krzysztof Kornacki i prof. Piotr Zwierzchowski.

W programie także pokaz filmu – niespodzianki.

prof. Mariusz Guzek, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zajmuje się regionalistyką (ze szczególnym uwzględnieniem kultury filmowej Bydgoszczy), dziejami kina polskiego w okresie Wielkiej Wojny i pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości oraz kinematografią czechosłowacką i czeską. Opublikował m.in. Filmową Bydgoszcz 1896–1939, Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich 1914–1918 i wraz z Piotrem Zwierzchowskim Sąsiadów. Film o bydgoskim wrześniu 1939.

prof. Mikołaj Jazdon, pracuje w Instytucie Filmu, Telewizji i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się kinem polskim, zwłaszcza dokumentalnym, autor monografii Dokumenty Kieślowskiego (2002) i Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza (2009), jak również opracowań do albumów z filmami DVD z serii Polska Szkoła Dokumentu, redaktor książek o polskim kinie dokumentalnym i niezależnym, współautor  scenariuszy do 12 odcinków telewizyjnej serii Sztuka dokumentu (2008). Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Off Cinema” w Poznaniu.

prof. Krzysztof Kornacki, pracuje w Instytucie Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w historii kina polskiego, napisał m.in. Kino polskie wobec katolicyzmu 1945-1970 oraz Popiół i diament Andrzeja Wajdy, jak również wiele artykułów, w których rekonstruował dzieje polskiej kinematografii w kontekście materiałów źródłowych, redaktor  i współredaktor takich książek, jak: Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie, Sacrum w kinie. Dekadę później, Orson Welles: twórczość, recepcja, dziedzictwo, redaktor naczelny „Scriptu. Zeszytów Gdyńskiej Szkoły Filmowej”.

prof. Piotr Zwierzchowski, dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, zajmuje się przede wszystkim historią kina polskiego (zwłaszcza lat 1944–1989), ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów decydujących o sensie filmowego przekazu. Autor licznych książek, ostatnio m.in. Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. i wraz z Mariuszem Guzkiem Sąsiedzi. Film o bydgoskim wrześniu 1939, redaktor i współredaktor prawie 30 tomów zbiorowych.