Instytut Nauk o Kulturze

Zaproszenie na wykłady gościnne prof. Dirka Uffelmanna

Szanowni Państwo,
zapraszamy na gościnne wykłady Profesora Dirka Uffelmanna, które odbędą się w sali Pamięci Bydgoszczan (I piętro) w Bibliotece UKW:

12.10 (wtorek), godz. 15.00: "Sienkiewicz o Ameryce i Prusach"
13.10 (środa), godz. 10.00: "Polski postkolonializm. Wokół książki prof. Dirka Uffelmanna".

Dirk Uffelmann, profesor Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen, jeden z najbardziej znanych slawistów niemieckich, jest przewodniczącym Niemieckiego Stowarzyszenia Slawistów. Postrzegamy w nim też niezwykle ważnego ambasadora polskiej kultury. Ostatnio opublikował książkę "Polska literatura postkolonialna. Od sarmatyzmu do migracji poakcesyjnej" (Universitas, 2020), które to opus magnum zawiera artykuły lub ich tłumaczenia na język polski z dwudziestu lat jego pracy naukowej, przynoszące imponujący obraz polskiej literatury i kultury, w wielu przypadkach na szerokim tle porównawczym, a odnoszący się do podstawowych momentów historycznych w naszych dziejach. Spojrzenie niemieckiego badacza stanowi niezwykle ciekawe ujęcie polskich problemów z perspektywy, która poszerza nasze pole widzenia i poznawania rzeczywistości.