Instytut Nauk o Kulturze

UWAGA! Studenci I roku studiów I i II stopnia na kierunku kulturoznawstwo!

Dzień 1 października 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla pierwszych roczników studiów I i II stopnia.
Studenci tych roczników są bowiem zobowiązani uczestniczyć w tym dniu w spotkaniu organizacyjnym z opiekunem roku.
Spotkania odbywają się w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego:
zatem przy zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczek; mile widziane własne długopisy.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek, 1.10.2021 r., o godz. 9.00,
w budynku Uniwersytetu przy ul. Jagiellońskiej 11, w sali nr 15.