Instytut Nauk o Kulturze

Prof. dr hab. Wojciech Tomasik w radzie Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Wojciech Tomasik, kierownik Katedry Kultury Współczesnej oraz JM Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny powołani zostali na nową kadencję do rady Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach zarządzania, finansowania oraz działalności merytorycznej tej instytucji.
Skład tego gremium obejmuje wybitnych specjalistów z zakresu muzealnictwa, ochrony zabytków i kulturoznawstwa. Zatwierdzony został przez Przewodniczącą Rady Miasta Bydgoszczy.